Wodny.Guru

Wodny.Guru

/ 0

Urządzenia

Odwrócona osmoza (RO)
– co tak na prawdę usuwa
z wody?

27th Kwiecień 2015

Systemy Odwróconej Osmozy oczyszczają wodę z zanieczyszczeń mechanicznych, bakteriologicznych i chemicznych. Każdy z tych rodzajów zanieczyszczeń, musi być usunięty przez odpowiedniego rodzaju wkład filtracyjny. Brudna woda, przechodząc przez kolejne wkłady, oczyszcza się z coraz to mniejszej frakcji zanieczyszczeń, w wyniku czego na końcu wychodzi idealnie czysta.

Sercem systemu jest membrana osmotyczna, zwana również sitem molekularnym, ponieważ wielkość porów w membranie jest porównywalna z wielkością cząsteczki wody. Pory membrany (o wielkości 0,0001 mikrona) są znacznie mniejsze od wielkości bakterii (0,2 – 1,0 mikrona) i wirusów (0,02 – 0,4 mikrona), co pozwala na zatrzymanie wszelkich zanieczyszczeń (takich jak rozpuszczone części stałe, związki sodu, arsen, bar, kadm, sześcio- i trójwartościowy chrom, ołów, rtęć, selen, fluorki, azotyny, azotany, itp.) i w rezultacie uzyskanie niezwykle czystej wody.

dzialanie-membrany

W poniższej tabeli zamieściliśmy szczegółowe informacje o usuwanych przez system odwróconej osmozy zanieczyszczeniach:

99,99% Bakterie, wirusy, grzyby itp
80-90% Amoniak, Dwutlenek krzemu
96-98% Aluminium, Cynk, Mangan, Miedź, Nikiel, Ortofosforany, Polifosforany, Siarczany, Trio siarczany, Żelazo
92-95% Chlorki, Fluorki, Krzemiany
92-96% Potas, Srebro
93-97% Kadm, Substancje promieniotwórcze, Związki węglowo-magnezowe
93-98% Wapń
93-98% Magnez
30-50% Borany
90-95% Azotany, Bromki
94-97% Rtęć
50-70% Bor
92-98% Sód
85-95% Chromiany, Cyjanki
95-98% Fosforany, Ołów

 


Szeroki wybór filtrów do uzdatniania wody oraz profesjonalne doradztwo znajdziesz na www.water-house.pl

H2O
Author

H2O