WaterHouse Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od daty sprzedaży.

W przypadku zmiękczaczy domowych po 24 miesiącach gwarancja zostaje wydłużona o kolejne 24 miesiące, jeśli klient przedstawi dokumenty potwierdzające min. dwa serwisy (pierwszy serwis wykonany przed końcem pierwszego roku, drugi serwis wykonany przed końcem drugiego roku od zakupu). W przypadku 4 roku gwarancji, należy też przedstawić dokument potwierdzający serwis wykonany przed końcem trzeciego roku od zakupu.
Serwisu musi dokonać autoryzowany serwisant.

 

Potwierdzeniem gwarancji jest faktura.